Home / Products / Software NL / Lending

Uitleenmodule

De uitleen softwaremodule is hetgeen u nodig heeft voor het tijdelijk uitlenen van een distriSPOT locatie of opgeslagen apparatuur, gereedschappen en producten die ingeleverd moeten worden.  

Geautomatiseerd uitlenen, dit 24/7, op een gecontroleerde manier.

Weten wie wat in bruikleen heeft, helpt het verlies van goederen te verminderen, reparaties te beheren en het gebruik van al de producten bij te houden.

  • Automatisch uitlenen van materialen en locaties
  • Volg en traceer wie, wat, wanneer en voor hoelang
  • Beheer de toegang van producten
  • Duidelijke rapportering
  • Automatisch beheer van reparaties
  • Automatisch beheer van veiligheidsaudits

Ontdek de andere softwaremodules

PuDo

Vending

Storing

Payment

Ready to get started?

Do you want to know how the distriSPOT can help you, please contact us!

Telloport can help you to create more time, money and joy.